sowie

Szkoły jazdy w Wałbrzychu, nauka, prawo jazdy

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
W Bielawie zakończono największą w tej kadencji inwestycję
2024-01-03 11:42

W Bielawie zakończono największą w bieżącej kadencji samorządu inwestycję drogową. 15 grudnia 2023 r. zakończono trwającą 15 miesięcy modernizację 3 kolejnych bielawskich dróg tj.:

  • rotm. W. Pileckiego - na całej długości
  • gen. Grota Roweckiego - na odcinku od ronda im. Powstańców Warszawy do ul. rotm. W. Pileckiego
  • ul. gen. W. Andersa - na odcinku od ronda im. Inki do ronda im. Besteru


 


W ramach robót budowlanych zmodernizowane zostały jezdnie, chodniki i miejsca parkingowe, a także infrastruktura towarzysząca, w tym oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa.

 

Bardzo ważnym elementem projektu było kolejne w Bielawie rondo, które powstało na skrzyżowaniu ulic Gen. Grota Roweckiego i Obr. Westerplatte. W ostatnim czasie ten węzeł komunikacyjny stał się bardzo niebezpieczny i kolizyjny, stąd też podjęta została decyzja o jego przebudowie. Kompleksowo przebudowany został również parking przy Pływalni Miejskiej AQUARIUS. Nowo powstałe miejsca będą służyć również osobom korzystającym z wielofunkcyjnej hali demonstracyjnej, która ma powstać u zbiegu ulic J. Piłsudskiego i Wesołej.

 

Całkowita wartość inwestycji, ustalona w wyniku 2 postępowań przetargowych, wyniosła aż 13.099.557,81 zł, z czego 5.000.000 zł pochodziło z dotacji pozyskanej przez Gminę z budżetu państwa w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Funduszu Polski Ład. Środki zewnętrzne stawiły więc 38,2 % wartości inwestycji.

 

Dzięki realizacji zadania wzrośnie poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg, ale także znacznie poprawi się płynność ruchu na przebudowanych ulicach. Działanie to jest zgodne z celem strategicznym nr 8. "Bielawa bezpieczna" i Kierunkiem działania 8.1. "Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i odwiedzających je turystów", zapisanym w Strategii Rozwoju Bielawy na lata 2022 - 2030.

 

W 2024 r., kompleksowo zmodernizowanych zostanie kolejnych 15 bielawskich ulic.

 

um.bielawa.plWróć
dodaj komentarz | Komentarze: